Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Xem thêm
-25%
Ray đôi trượt dưới (âm) dài 3m Hafele 403.75.404

Ray đôi trượt dưới (âm) dài 3m Hafele 403.75.404

Ray đôi trượt dưới (âm) dài 3m Hafele 403.75.404 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

534.000 đ

400.500  đ

Giảm: 133.500  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray trượt đôi dưới 6000mm Hafele 403.36.946

Ray trượt đôi dưới 6000mm Hafele 403.36.946

Ray trượt đôi dưới 6000mm Hafele 403.36.946 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

1.055.000 đ

791.250  đ

Giảm: 263.750  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray ba trên màu đen 3m Hafele 403.71.930

Ray ba trên màu đen 3m Hafele 403.71.930

Ray ba trên màu đen 3m Hafele 403.71.930 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

2.821.000 đ

2.115.750  đ

Giảm: 705.250  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 6000mm Hafele 403.75.390

Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 6000mm Hafele 403.75.390

Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 6000mm Hafele 403.75.390 thiết kế sang trọng, hiện đại, được nhập khẩu chính hãng

4.622.200 đ

3.466.650  đ

Giảm: 1.155.550  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 3000mm Hafele 403.75.389

Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 3000mm Hafele 403.75.389

Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 3000mm Hafele 403.75.389 thiết kế sang trọng, hiện đại, được nhập khẩu chính hãng

2.427.000 đ

1.820.250  đ

Giảm: 606.750  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray đơn dẫn hướng trên 3000mm Hafele 403.36.903

Ray đơn dẫn hướng trên 3000mm Hafele 403.36.903

Ray đơn dẫn hướng trên 3000mm Hafele 403.36.903 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

1.067.000 đ

800.250  đ

Giảm: 266.750  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray trượt Hafele cho bộ Fold 20VF, 2500mm 401.30.608

Ray trượt Hafele cho bộ Fold 20VF, 2500mm 401.30.608

Ray trượt Hafele cho bộ Fold 20VF, 2500mm 401.30.608 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

1.213.000 đ

909.750  đ

Giảm: 303.250  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray đôi dẫn trượt dưới Hafele 415.11.605

Ray đôi dẫn trượt dưới Hafele 415.11.605

Ray đôi dẫn trượt dưới Hafele 415.11.605 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

990.000 đ

742.500  đ

Giảm: 247.500  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray dẫn hướng đôi cho cửa Hafele 415.10.805

Ray dẫn hướng đôi cho cửa Hafele 415.10.805

Ray dẫn hướng đôi cho cửa Hafele 415.10.805 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

1.980.000 đ

1.485.000  đ

Giảm: 495.000  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Ray trượt trên và dưới 3m Hafele 404.16.913

Ray trượt trên và dưới 3m Hafele 404.16.913

Ray trượt trên và dưới 3m Hafele 404.16.913 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

133.000 đ

99.750  đ

Giảm: 33.250  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Chặn cửa Hafele 400.58.011

Chặn cửa Hafele 400.58.011

Chặn cửa Hafele 400.58.011 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

22.680 đ

17.010  đ

Giảm: 5.670  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ

X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !