Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Xem thêm

Bản lề cửa âm Hafele 341.07.927

Bản lề cửa âm Hafele 341.07.927 thiết kế hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao. Phù hợp với thân khóa tiêu chuẩn DIN trái & phải


Liên hệ
XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề Metalla A 90° cho góc mù Hafele 311.83.901

Bản lề Metalla A 90° cho góc mù Hafele 311.83.901

Bản lề Metalla A 90° cho góc mù Hafele 311.83.901 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

14.300 đ

10.725  đ

Giảm: 3.575  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bas giữ góc vuông Hafele 239.41.013

Bas giữ góc vuông Hafele 239.41.013

Bas giữ góc vuông Hafele 239.41.013 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

6.000 đ

4.500  đ

Giảm: 1.500  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Đế bản lề Hafele 329.71.500

Đế bản lề Hafele 329.71.500

Đế bản lề Hafele 329.71.500 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

36.300 đ

27.225  đ

Giảm: 9.075  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề âm trùm ngoài Hafele 329.17.600

Bản lề âm trùm ngoài Hafele 329.17.600

Bản lề âm trùm ngoài Hafele 329.17.600 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

64.900 đ

48.675  đ

Giảm: 16.225  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề cửa lật bằng gỗ Hafele 342.66.730

Bản lề cửa lật bằng gỗ Hafele 342.66.730

Bản lề cửa lật bằng gỗ Hafele 342.66.730 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

117.700 đ

88.275  đ

Giảm: 29.425  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề Metalla Mini A 110° cho cửa kính trùm ngoài Hafele 311.01.073

Bản lề Metalla Mini A 110° cho cửa kính trùm ngoài Hafele 311.01.073

Bản lề Metalla Mini A 110° cho cửa kính trùm ngoài Hafele 311.01.073 thiết kế sang trọng, hiện đại, nhập khẩu chính hãng

10.373 đ

7.780  đ

Giảm: 2.593  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề trùm ngoài Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.070

Bản lề trùm ngoài Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.070

Bản lề trùm ngoài Metalla Mini A 110º Hafele 311.01.070 thiết kế sang trọng, hiện đại,  được nhập khẩu chính hãng

11.000 đ

8.250  đ

Giảm: 2.750  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề lọt lòng Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.025

Bản lề lọt lòng Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.025

Bản lề lọt lòng Metalla A DIY 110º Hafele 493.03.025 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

56.100 đ

42.075  đ

Giảm: 14.025  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele – cong vừa 315.30.722

Bản lề giảm chấn Hafele – cong vừa 315.30.722

Bản lề giảm chấn Hafele – cong vừa 315.30.722 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

27.500 đ

20.625  đ

Giảm: 6.875  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề giảm chấn Hafele -thẳng 315.30.721

Bản lề giảm chấn Hafele -thẳng 315.30.721

Bản lề giảm chấn Hafele -thẳng 315.30.721 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

26.400 đ

19.800  đ

Giảm: 6.600  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề lọt lòng Metalla A 110º Hafele 311.88.532

Bản lề lọt lòng Metalla A 110º Hafele 311.88.532

Bản lề lọt lòng Metalla A 110º Hafele 311.88.532 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

12.100 đ

9.075  đ

Giảm: 3.025  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề trùm nửa Metalla A 110º Hafele 311.88.531

Bản lề trùm nửa Metalla A 110º Hafele 311.88.531

Bản lề trùm nửa Metalla A 110º Hafele 311.88.531 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

12.100 đ

9.075  đ

Giảm: 3.025  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề trùm ngoài Metalla A 110º Hafele 311.88.530

Bản lề trùm ngoài Metalla A 110º Hafele 311.88.530

Bản lề trùm ngoài Metalla A 110º Hafele 311.88.530 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

11.000 đ

8.250  đ

Giảm: 2.750  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề Metalla A lọt lòng Hafele 315.31.552

Bản lề Metalla A lọt lòng Hafele 315.31.552

Bản lề Metalla A lọt lòng Hafele 315.31.552 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

15.400 đ

11.550  đ

Giảm: 3.850  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề không bật Hafele – trùm nữa 315.31.551

Bản lề không bật Hafele – trùm nữa 315.31.551

Bản lề không bật Hafele – trùm nữa 315.31.551 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

16.000 đ

12.000  đ

Giảm: 4.000  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề không bật Hafele – trùm ngoài 315.31.550

Bản lề không bật Hafele – trùm ngoài 315.31.550

Bản lề không bật Hafele – trùm ngoài 315.31.550 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

15.000 đ

11.250  đ

Giảm: 3.750  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề lọt lòng Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.442

Bản lề lọt lòng Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.442

Bản lề lọt lòng Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.442 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

19.800 đ

14.850  đ

Giảm: 4.950  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề trùm nửa Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.441

Bản lề trùm nửa Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.441

Bản lề trùm nửa Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.441 thiết kế sang trọng, hiện đại, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng

19.800 đ

14.850  đ

Giảm: 4.950  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ
-25%
Bản lề trùm ngoài Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.440

Bản lề trùm ngoài Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.440

Bản lề trùm ngoài Metalla SM 95º Mini Hafele 311.04.440 thiết kế sang trọng, hiện đại, được nhập khẩu chính hãng

19.800 đ

14.850  đ

Giảm: 4.950  đ

XEM HÀNG Cho vào giỏ

X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !