Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu REGINOX

-35%
Chậu rửa chén Inox Reginox Diplomat 30 Lux

Chậu rửa chén Inox Reginox Diplomat 30 Lux

13.053.000 đ

8.500.000 đ

Giảm: 4.553.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa chén Inox Reginox Diplomat 20 Lux

Chậu rửa chén Inox Reginox Diplomat 20 Lux

12.175.000 đ

7.900.000 đ

Giảm: 4.275.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa chén đá Reginox AMSTERDAM 50

Chậu rửa chén đá Reginox AMSTERDAM 50

12.739.000 đ

8.300.000 đ

Giảm: 4.439.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát đá Reginox AMSTERDAM 72

Chậu rửa bát đá Reginox AMSTERDAM 72

14.154.000 đ

9.200.000 đ

Giảm: 4.954.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa chén đá Reginox AMSTERDAM 25

Chậu rửa chén đá Reginox AMSTERDAM 25

18.630.000 đ

12.100.000 đ

Giảm: 6.530.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát đá Reginox AMSTERDAM 20

Chậu rửa bát đá Reginox AMSTERDAM 20

17.215.000 đ

11.200.000 đ

Giảm: 6.015.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát đá Reginox BREDA 30

Chậu rửa bát đá Reginox BREDA 30

21.882.000 đ

14.200.000 đ

Giảm: 7.682.000  đ

Xem thêm
-17%
Bộ xả Siphon Reginox M2008

Bộ xả Siphon Reginox M2008

360.000 đ

300.000 đ

Giảm: 60.000  đ

Xem thêm
-12%
Bộ xả Siphon Reginox PANAMA

Bộ xả Siphon Reginox PANAMA

1.480.000 đ

1.300.000 đ

Giảm: 180.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát đá 2 hố có bàn chờ Reginox BREDA 30 HMH.R33760

Chậu rửa bát đá 2 hố có bàn chờ Reginox BREDA 30 HMH.R33760

17.740.000 đ

11.500.000 đ

Giảm: 6.240.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát đá 2 hố có bàn chờ Reginox BREDA 30 HMH.R33746

Chậu rửa bát đá 2 hố có bàn chờ Reginox BREDA 30 HMH.R33746

17.740.000 đ

11.500.000 đ

Giảm: 6.240.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 25 HMH.R31094

Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 25 HMH.R31094

15.250.000 đ

9.900.000 đ

Giảm: 5.350.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 25 HMH.R31100

Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 25 HMH.R31100

15.250.000 đ

9.900.000 đ

Giảm: 5.350.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 20 HMH.R31018

Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 20 HMH.R31018

14.090.000 đ

9.200.000 đ

Giảm: 4.890.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 20 HMH.R31025

Chậu rửa bát 2 hố Reginox AMSTERDAM 20 HMH.R31025

14.090.000 đ

9.200.000 đ

Giảm: 4.890.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 72 HMH.R30882

Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 72 HMH.R30882

11.500.000 đ

7.500.000 đ

Giảm: 4.000.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 72 HMH.R30899

Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 72 HMH.R30899

11.500.000 đ

7.500.000 đ

Giảm: 4.000.000  đ

Xem thêm
Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 72 HMH.R30905

Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 72 HMH.R30905

đ

Liên Hệ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 50 HMH.R30851

Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 50 HMH.R30851

10.350.000 đ

6.700.000 đ

Giảm: 3.650.000  đ

Xem thêm
-35%
Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 50 HMH.R30868

Chậu rửa bát 1 hố Reginox AMSTERDAM 50 HMH.R30868

10.350.000 đ

6.700.000 đ

Giảm: 3.650.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !