Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu NAGAKAWA

-29%
Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0143 (xanh)

Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0143 (xanh)

1.200.000 đ

850.000 đ

Giảm: 350.000  đ

Xem thêm
-29%
Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0143 (cam)

Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0143 (cam)

1.200.000 đ

850.000 đ

Giảm: 350.000  đ

Xem thêm
-31%
Nồi cơm điện 2.2L Nagakawa NAG0144 (xanh)

Nồi cơm điện 2.2L Nagakawa NAG0144 (xanh)

1.300.000 đ

900.000 đ

Giảm: 400.000  đ

Xem thêm
-31%
Nồi cơm điện 2.2L Nagakawa NAG0144 (cam)

Nồi cơm điện 2.2L Nagakawa NAG0144 (cam)

1.300.000 đ

900.000 đ

Giảm: 400.000  đ

Xem thêm
-31%
Nồi cơm điện 1.2L Nagakawa NAG0131

Nồi cơm điện 1.2L Nagakawa NAG0131

1.200.000 đ

830.000 đ

Giảm: 370.000  đ

Xem thêm
-29%
Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0133

Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0133

1.400.000 đ

995.000 đ

Giảm: 405.000  đ

Xem thêm
-28%
Nồi cơm điện 1L Nagakawa NAG0134(hồng,trắng)

Nồi cơm điện 1L Nagakawa NAG0134(hồng,trắng)

1.300.000 đ

930.000 đ

Giảm: 370.000  đ

Xem thêm
-28%
Nồi cơm điện 1L Nagakawa NAG0134(đen,trắng)

Nồi cơm điện 1L Nagakawa NAG0134(đen,trắng)

1.300.000 đ

930.000 đ

Giảm: 370.000  đ

Xem thêm
-30%
Nồi cơm điện tử 1.8L Nagakawa NAG0135

Nồi cơm điện tử 1.8L Nagakawa NAG0135

2.200.000 đ

1.530.000 đ

Giảm: 670.000  đ

Xem thêm
-31%
Nồi cơm điện tử 1.2L Nagakawa NAG0136 (trắng)

Nồi cơm điện tử 1.2L Nagakawa NAG0136 (trắng)

1.800.000 đ

1.250.000 đ

Giảm: 550.000  đ

Xem thêm
-31%
Nồi cơm điện tử 1.2L Nagakawa NAG0136 (trắng,đen)

Nồi cơm điện tử 1.2L Nagakawa NAG0136 (trắng,đen)

1.800.000 đ

1.250.000 đ

Giảm: 550.000  đ

Xem thêm
-29%
Nồi cơm điện tử 1.5L Nagakawa NAG0142 (hồng)

Nồi cơm điện tử 1.5L Nagakawa NAG0142 (hồng)

1.400.000 đ

1.000.000 đ

Giảm: 400.000  đ

Xem thêm
-29%
Nồi cơm điện tử 1.5L Nagakawa NAG0142 (ghi)

Nồi cơm điện tử 1.5L Nagakawa NAG0142 (ghi)

1.400.000 đ

1.000.000 đ

Giảm: 400.000  đ

Xem thêm
-29%
Nồi cơm điện cao tần 1.2L Nagakawa NAG0139

Nồi cơm điện cao tần 1.2L Nagakawa NAG0139

3.400.000 đ

2.400.000 đ

Giảm: 1.000.000  đ

Xem thêm
-30%
Nồi cơm điện cao tần 1.2L Nagakawa NAG0140

Nồi cơm điện cao tần 1.2L Nagakawa NAG0140

3.500.000 đ

2.450.000 đ

Giảm: 1.050.000  đ

Xem thêm
-32%
Nồi áp suất điện 6L Nagakawa NAG0205

Nồi áp suất điện 6L Nagakawa NAG0205

1.900.000 đ

1.300.000 đ

Giảm: 600.000  đ

Xem thêm
-30%
Nồi áp suất điện 6L Nagakawa NAG0206

Nồi áp suất điện 6L Nagakawa NAG0206

2.000.000 đ

1.400.000 đ

Giảm: 600.000  đ

Xem thêm
-30%
Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0314

Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0314

600.000 đ

420.000 đ

Giảm: 180.000  đ

Xem thêm
-34%
Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0315 (đỏ)

Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0315 (đỏ)

700.000 đ

460.000 đ

Giảm: 240.000  đ

Xem thêm
-34%
Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0315 (đen)

Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0315 (đen)

700.000 đ

460.000 đ

Giảm: 240.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !