Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0936.025.265 -  24/7

Thương hiệu Konox

-15%
Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Apron Series KN8750DA

Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Apron Series KN8750DA

12.850.000 đ

10.922.500 đ

Giảm: 1.927.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Topmount Series KN8250TD

Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Topmount Series KN8250TD

10.160.000 đ

8.640.000 đ

Giảm: 1.520.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Undermount Series KN8745DUB

Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Undermount Series KN8745DUB

9.680.000 đ

8.230.000 đ

Giảm: 1.450.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Premium KS11650 2B

Chậu rửa chén bát Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

7.510.000 đ

Giảm: 1.330.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu rửa chén bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

5.820.000 đ

Giảm: 1.030.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DO

7.650.000 đ

6.500.000 đ

Giảm: 1.150.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DOB

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DOB

7.860.000 đ

6.680.000 đ

Giảm: 1.180.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN7847DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN7847DO

7.580.000 đ

6.440.000 đ

Giảm: 1.140.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8245DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8245DO

6.750.000 đ

5.740.000 đ

Giảm: 1.010.000  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa bát Konox Felix Chrome

Vòi rửa bát Konox Felix Chrome

2.920.000 đ

2.480.000 đ

Giảm: 440.000  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901B

Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901B

4.450.000 đ

3.780.000 đ

Giảm: 670.000  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901N

Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901N

4.250.000 đ

3.610.000 đ

Giảm: 640.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox KN7548SO

Chậu rửa bát Konox KN7548SO

6.380.000 đ

5.420.000 đ

Giảm: 960.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Black

Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Black

15.890.000 đ

13.510.000 đ

Giảm: 2.380.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Grey

Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Grey

15.890.000 đ

13.510.000 đ

Giảm: 2.380.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Silver

Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Silver

15.890.000 đ

13.510.000 đ

Giảm: 2.380.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Black

Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Black

12.990.000 đ

11.040.000 đ

Giảm: 1.950.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Grey

Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Grey

12.990.000 đ

11.040.000 đ

Giảm: 1.950.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Silver

Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Silver

12.990.000 đ

11.040.000 đ

Giảm: 1.950.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Ruvita 680 Black

Chậu rửa bát Konox Granite Ruvita 680 Black

11.560.000 đ

9.830.000 đ

Giảm: 1.730.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !