Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu Konox

-15%
Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Apron Series KN8750DA

Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Apron Series KN8750DA

12.850.000 đ

10.922.500 đ

Giảm: 1.927.500  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Topmount Series KN8250TD

Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Topmount Series KN8250TD

10.160.000 đ

7.620.000 đ

Giảm: 2.540.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Undermount Series KN8745DUB

Chậu rửa chén bát Konox Workstation - Undermount Series KN8745DUB

9.680.000 đ

7.260.000 đ

Giảm: 2.420.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Premium KS11650 2B Bàn phải

Chậu rửa chén bát Konox Premium KS11650 2B Bàn phải

8.840.000 đ

6.630.000 đ

Giảm: 2.210.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Artusi KS11650 1D Bàn phải

Chậu rửa chén bát Konox Artusi KS11650 1D Bàn phải

6.850.000 đ

5.140.000 đ

Giảm: 1.710.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DO

7.650.000 đ

5.740.000 đ

Giảm: 1.910.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DOB

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DOB

7.860.000 đ

5.900.000 đ

Giảm: 1.960.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN7847DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN7847DO

7.580.000 đ

5.690.000 đ

Giảm: 1.890.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8245DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8245DO

6.750.000 đ

5.060.000 đ

Giảm: 1.690.000  đ

Xem thêm
-25%
Vòi rửa bát Konox Felix Chrome

Vòi rửa bát Konox Felix Chrome

2.920.000 đ

2.190.000 đ

Giảm: 730.000  đ

Xem thêm
-25%
Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901B

Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901B

4.450.000 đ

3.340.000 đ

Giảm: 1.110.000  đ

Xem thêm
-25%
Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901N

Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901N

4.250.000 đ

3.190.000 đ

Giảm: 1.060.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa bát Konox KN7548SO

Chậu rửa bát Konox KN7548SO

6.380.000 đ

4.790.000 đ

Giảm: 1.590.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Black

Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Black

15.890.000 đ

11.920.000 đ

Giảm: 3.970.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Grey

Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Grey

15.890.000 đ

11.920.000 đ

Giảm: 3.970.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Silver

Chậu rửa bát Konox Granite Livello 1160 Silver

15.890.000 đ

11.920.000 đ

Giảm: 3.970.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Black

Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Black

12.990.000 đ

11.040.000 đ

Giảm: 1.950.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Grey

Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Grey

12.990.000 đ

11.040.000 đ

Giảm: 1.950.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Silver

Chậu rửa bát Konox Granite Phoenix 860 Silver

12.990.000 đ

11.040.000 đ

Giảm: 1.950.000  đ

Xem thêm
-25%
Chậu rửa bát Konox Granite Ruvita 680 Black

Chậu rửa bát Konox Granite Ruvita 680 Black

11.560.000 đ

8.670.000 đ

Giảm: 2.890.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !