Bếp Hoàng Cương - Since 1995

Thương hiệu Konox

-15%
Chậu rửa chén bát Konox Apron Series KN8450DA

Chậu rửa chén bát Konox Apron Series KN8450DA

12.670.000 đ

10.769.500 đ

Giảm: 1.900.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Apron Series KN8750DA

Chậu rửa chén bát Konox Apron Series KN8750DA

12.850.000 đ

10.922.500 đ

Giảm: 1.927.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Topmount Series KN8850TD

Chậu rửa chén bát Konox Topmount Series KN8850TD

9.450.000 đ

8.032.500 đ

Giảm: 1.417.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Topmount Series KN8250TD

Chậu rửa chén bát Konox Topmount Series KN8250TD

9.250.000 đ

7.862.500 đ

Giảm: 1.387.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN8745DUB

Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN8745DUB

8.680.000 đ

7.378.000 đ

Giảm: 1.302.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN8144DU

Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN8144DU

6.840.000 đ

5.814.000 đ

Giảm: 1.026.000  đ

Xem thêm
Chậu rửa bát Konox KN5444SU

Chậu rửa bát Konox KN5444SU

3.680.000 đ

Liên Hệ

Giảm: 3.680.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN7544DUB

Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN7544DUB

6.190.000 đ

5.261.500 đ

Giảm: 928.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN8246DUA

Chậu rửa chén bát Konox Undermount Series KN8246DUA

6.280.000 đ

5.338.000 đ

Giảm: 942.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Premium KS11650 2B

Chậu rửa chén bát Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

7.514.000 đ

Giảm: 1.326.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu rửa chén bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

5.822.500 đ

Giảm: 1.027.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Premium KS8650 2B

Chậu rửa chén bát Konox Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

5.372.000 đ

Giảm: 948.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DO

6.650.000 đ

5.652.500 đ

Giảm: 997.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DOB

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8248DOB

6.750.000 đ

5.737.500 đ

Giảm: 1.012.500  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN7847DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN7847DO

6.580.000 đ

5.593.000 đ

Giảm: 987.000  đ

Xem thêm
-15%
Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8245DO

Chậu rửa chén bát Konox Overmount Series KN8245DO

5.750.000 đ

4.887.500 đ

Giảm: 862.500  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa Konox Kitchen faucet KN1205

Vòi rửa Konox Kitchen faucet KN1205

2.660.000 đ

2.261.000 đ

Giảm: 399.000  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901B

Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901B

4.450.000 đ

3.782.500 đ

Giảm: 667.500  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901N

Vòi rửa Konox Kitchen Faucet KN1901N

4.250.000 đ

3.612.500 đ

Giảm: 637.500  đ

Xem thêm
-15%
Vòi rửa Konox Pull down faucet KN1902

Vòi rửa Konox Pull down faucet KN1902

4.150.000 đ

3.528.000 đ

Giảm: 622.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !