Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu KITPLUS

-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus GIKA.PL70

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus GIKA.PL70

8.230.000 đ

6.172.500 đ

Giảm: 2.057.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus GIKA.PL80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus GIKA.PL80

8.460.000 đ

6.345.000 đ

Giảm: 2.115.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus GIKA.PL90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus GIKA.PL90

8.680.000 đ

6.510.000 đ

Giảm: 2.170.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL60

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL60

10.530.000 đ

7.897.500 đ

Giảm: 2.632.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL70

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL70

10.750.000 đ

8.062.500 đ

Giảm: 2.687.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL80

10.980.000 đ

8.235.000 đ

Giảm: 2.745.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus UB.PL90

11.200.000 đ

8.400.000 đ

Giảm: 2.800.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX.80

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX.80

10.550.000 đ

7.912.500 đ

Giảm: 2.637.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX.90

Giá bát đĩa nâng hạ Kit Plus DMIX.90

10.800.000 đ

8.100.000 đ

Giảm: 2.700.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.60

Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.60

1.060.000 đ

795.000 đ

Giảm: 265.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.70

Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.70

1.150.000 đ

862.500 đ

Giảm: 287.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.75

Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.75

1.180.000 đ

885.000 đ

Giảm: 295.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.80

Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.80

1.180.000 đ

885.000 đ

Giảm: 295.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.85

Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.85

1.210.000 đ

907.500 đ

Giảm: 302.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.90

Giá bát cố định 2 tầng chữ V Kit Plus DK12.90

1.210.000 đ

907.500 đ

Giảm: 302.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.60

Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.60

1.590.000 đ

1.192.500 đ

Giảm: 397.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.70

Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.70

1.710.000 đ

1.282.500 đ

Giảm: 427.500  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.75

Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.75

1.760.000 đ

1.320.000 đ

Giảm: 440.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.80

Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.80

1.760.000 đ

1.320.000 đ

Giảm: 440.000  đ

Xem thêm
-25%
Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.85

Giá bát cố định 3 tầng chữ V Kit Plus DK12A.85

1.820.000 đ

1.365.000 đ

Giảm: 455.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !