Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0936.025.265 -  24/7

Thương hiệu KAI

-5%
Dao Santoku KAI Wasabi Black 16.5cm

Dao Santoku KAI Wasabi Black 16.5cm

829.000 đ

787.000 đ

Giảm: 42.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Chef KAI Wasabi Black 20cm

Dao Chef KAI Wasabi Black 20cm

859.000 đ

816.000 đ

Giảm: 43.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Santoku KAI Seki Magoroku Honoka 16.5cm

Dao Santoku KAI Seki Magoroku Honoka 16.5cm

889.000 đ

844.000 đ

Giảm: 45.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao gọt KAI Seki Magoroku Honoka 12cm

Dao gọt KAI Seki Magoroku Honoka 12cm

729.000 đ

692.000 đ

Giảm: 37.000  đ

Xem thêm
-15%
Dao Santoku KAI Seki Magoroku Benifuji 16.5cm

Dao Santoku KAI Seki Magoroku Benifuji 16.5cm

1.489.000 đ

1.260.000 đ

Giảm: 229.000  đ

Xem thêm
-15%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 18cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 18cm

1.489.000 đ

1.260.000 đ

Giảm: 229.000  đ

Xem thêm
-15%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 24cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 24cm

1.759.000 đ

1.490.000 đ

Giảm: 269.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao gọt KAI Seki Magoroku Wakatake 12cm

Dao gọt KAI Seki Magoroku Wakatake 12cm

489.000 đ

464.000 đ

Giảm: 25.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Santoku KAI Seki Magoroku Wakatake 16.5cm

Dao Santoku KAI Seki Magoroku Wakatake 16.5cm

599.000 đ

569.000 đ

Giảm: 30.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Santoku KAI Seki Magoroku Wakatake 14.5cm

Dao Santoku KAI Seki Magoroku Wakatake 14.5cm

539.000 đ

512.000 đ

Giảm: 27.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Wakatake 18cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Wakatake 18cm

599.000 đ

569.000 đ

Giảm: 30.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Nakiri KAI Seki Magoroku Wakatake 16.5cm

Dao Nakiri KAI Seki Magoroku Wakatake 16.5cm

599.000 đ

569.000 đ

Giảm: 30.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao bánh mì KAI Seki Magoroku Wakatake 21cm

Dao bánh mì KAI Seki Magoroku Wakatake 21cm

599.000 đ

569.000 đ

Giảm: 30.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Santoku KAI Seki Magoroku Takumiso (Shoso) 16.5cm

Dao Santoku KAI Seki Magoroku Takumiso (Shoso) 16.5cm

1.049.000 đ

996.000 đ

Giảm: 53.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Takumiso (Shoso)18cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Takumiso (Shoso)18cm

1.199.000 đ

1.139.000 đ

Giảm: 60.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Takumiso (Shoso)21cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Takumiso (Shoso)21cm

1.279.000 đ

1.215.000 đ

Giảm: 64.000  đ

Xem thêm
-5%
Dao gọt KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) 12cm

Dao gọt KAI - Seki Magoroku Takumiso (Shoso) 12cm

809.000 đ

768.000 đ

Giảm: 41.000  đ

Xem thêm
-15%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 27cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 27cm

1.889.000 đ

1.600.000 đ

Giảm: 289.000  đ

Xem thêm
-15%
Dao gọt KAI Seki Magoroku Benifuji 15cm

Dao gọt KAI Seki Magoroku Benifuji 15cm

1.269.000 đ

1.080.000 đ

Giảm: 189.000  đ

Xem thêm
-15%
Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 21cm

Dao Chef KAI Seki Magoroku Benifuji 21cm

1.539.000 đ

1.310.000 đ

Giảm: 229.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !