Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu Kaff

-25%
Bếp Domino điện Kaff KF-330DC

Bếp Domino điện Kaff KF-330DC

7.680.000 đ

5.760.000 đ

Giảm: 1.920.000  đ

Xem thêm
-25%
Bếp Domino từ Kaff KF-330DI

Bếp Domino từ Kaff KF-330DI

8.280.000 đ

6.210.000 đ

Giảm: 2.070.000  đ

Xem thêm
-10%
Bếp từ KAFF KF- 073II

Bếp từ KAFF KF- 073II

10.880.000 đ

9.792.000 đ

Giảm: 1.088.000  đ

Xem thêm
-25%
Bếp từ KAFF KF-FL101II

Bếp từ KAFF KF-FL101II

12.800.000 đ

9.600.000 đ

Giảm: 3.200.000  đ

Xem thêm
-25%
Bếp từ KAFF KF-SD300II

Bếp từ KAFF KF-SD300II

13.800.000 đ

10.350.000 đ

Giảm: 3.450.000  đ

Xem thêm
-10%
Bếp từ KAFF KF- 073II

Bếp từ KAFF KF- 073II

10.880.000 đ

9.792.000 đ

Giảm: 1.088.000  đ

Xem thêm
-25%
Bếp từ KAFF KF-FL68II

Bếp từ KAFF KF-FL68II

17.800.000 đ

13.350.000 đ

Giảm: 4.450.000  đ

Xem thêm
-10%
Bếp từ KAFF KF-FL88II

Bếp từ KAFF KF-FL88II

17.800.000 đ

16.020.000 đ

Giảm: 1.780.000  đ

Xem thêm
-20%
Bếp từ KAFF KF-3850SL

Bếp từ KAFF KF-3850SL

21.800.000 đ

17.440.000 đ

Giảm: 4.360.000  đ

Xem thêm
-20%
Bếp từ KAFF KF-IH870Z

Bếp từ KAFF KF-IH870Z

23.800.000 đ

19.040.000 đ

Giảm: 4.760.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi toa Kaff KF-771

Máy hút mùi toa Kaff KF-771

11.200.000 đ

8.400.000 đ

Giảm: 2.800.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF-688I

Máy hút mùi cổ điển Kaff KF-688I

4.680.000 đ

3.510.000 đ

Giảm: 1.170.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF-788I

Máy hút mùi cổ điển Kaff KF-788I

4.880.000 đ

3.660.000 đ

Giảm: 1.220.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF-888I

Máy hút mùi cổ điển Kaff KF-888I

5.080.000 đ

3.810.000 đ

Giảm: 1.270.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL600

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL600

5.380.000 đ

4.035.000 đ

Giảm: 1.345.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL700

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL700

5.680.000 đ

4.260.000 đ

Giảm: 1.420.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB027

Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB027

7.680.000 đ

5.760.000 đ

Giảm: 1.920.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB029

Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB029

8.080.000 đ

6.060.000 đ

Giảm: 2.020.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB902

Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB902

8.080.000 đ

6.060.000 đ

Giảm: 2.020.000  đ

Xem thêm
-25%
Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB773

Máy hút mùi kính cong Kaff KF-GB773

7.480.000 đ

5.610.000 đ

Giảm: 1.870.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !