Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu Franke

-10%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS DW 866 BK

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS DW 866 BK

105.000.000 đ

94.500.000 đ

Giảm: 10.500.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS DW 866 CH

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS DW 866 CH

110.000.000 đ

88.000.000 đ

Giảm: 22.000.000  đ

Xem thêm
-10%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FD639S 905 BK/GXS

MÁY HÚT MÙI FRANKE FD639S 905 BK/GXS

16.500.000 đ

14.850.000 đ

Giảm: 1.650.000  đ

Xem thêm
-10%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FCR 925 TC BK/XS

MÁY HÚT MÙI FRANKE FCR 925 TC BK/XS

28.800.000 đ

25.920.000 đ

Giảm: 2.880.000  đ

Xem thêm
-10%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FCR 925 TC WH/XS

MÁY HÚT MÙI FRANKE FCR 925 TC WH/XS

28.800.000 đ

25.920.000 đ

Giảm: 2.880.000  đ

Xem thêm
-10%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS VT 906 W XS BK

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS VT 906 W XS BK

48.000.000 đ

43.200.000 đ

Giảm: 4.800.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS VT 906 W XS CH

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS VT 906 W XS CH

48.000.000 đ

38.400.000 đ

Giảm: 9.600.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 W XS BK

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 W XS BK

61.500.000 đ

49.200.000 đ

Giảm: 12.300.000  đ

Xem thêm
-10%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 W XS CH

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 W XS CH

51.500.000 đ

46.350.000 đ

Giảm: 5.150.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 I XS BK

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 I XS BK

78.000.000 đ

62.400.000 đ

Giảm: 15.600.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 I XS CH

MÁY HÚT MÙI FRANKE FS TS 906 I XS CH

80.000.000 đ

64.000.000 đ

Giảm: 16.000.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FD3388F 908 XS/G

MÁY HÚT MÙI FRANKE FD3388F 908 XS/G

9.955.000 đ

7.964.000 đ

Giảm: 1.991.000  đ

Xem thêm
-20%
MÁY HÚT MÙI FRANKE FD 3503C 906 XS

MÁY HÚT MÙI FRANKE FD 3503C 906 XS

8.086.000 đ

6.468.800 đ

Giảm: 1.617.200  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 105S

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 105S

8.200.000 đ

7.380.000 đ

Giảm: 820.000  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 193S

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 193S

8.400.000 đ

7.560.000 đ

Giảm: 840.000  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 591C

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 591C

8.500.000 đ

7.650.000 đ

Giảm: 850.000  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 992C

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 992C

8.500.000 đ

7.650.000 đ

Giảm: 850.000  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 131S

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 131S

8.900.000 đ

8.010.000 đ

Giảm: 890.000  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 191S

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 191S

9.800.000 đ

8.820.000 đ

Giảm: 980.000  đ

Xem thêm
-10%
VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 194S

VÒI RỬA BÁT FRANKE CT 194S

13.000.000 đ

11.700.000 đ

Giảm: 1.300.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !