Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu Fagor

-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFB-90AXA

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFB-90AXA

13.900.000 đ

11.815.000 đ

Giảm: 2.085.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFB-9000AV

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFB-9000AV

26.500.000 đ

22.525.000 đ

Giảm: 3.975.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFS - 90AXA

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFS - 90AXA

19.950.000 đ

16.957.500 đ

Giảm: 2.992.500  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 700AXA

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 700AXA

18.950.000 đ

16.107.500 đ

Giảm: 2.842.500  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 900AXA

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 900AXA

20.000.000 đ

17.000.000 đ

Giảm: 3.000.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 9000AV

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 9000AV

26.500.000 đ

22.525.000 đ

Giảm: 3.975.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 90AXA

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 90AXA

13.900.000 đ

11.815.000 đ

Giảm: 2.085.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 70AXA

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFP - 70AXA

13.400.000 đ

11.390.000 đ

Giảm: 2.010.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR 9CFV - 92XA

Máy hút khói khử mùi FAGOR 9CFV - 92XA

12.800.000 đ

10.880.000 đ

Giảm: 1.920.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR 9CFV - 72XA

Máy hút khói khử mùi FAGOR 9CFV - 72XA

12.400.000 đ

10.540.000 đ

Giảm: 1.860.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR AF3 - 949X

Máy hút khói khử mùi FAGOR AF3 - 949X

9.000.000 đ

7.650.000 đ

Giảm: 1.350.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR 2CPT - 90X

Máy hút khói khử mùi FAGOR 2CPT - 90X

11.950.000 đ

10.157.500 đ

Giảm: 1.792.500  đ

Xem thêm
-15%
MÁY HÚT MÙI FAGOR CFB 900AX

MÁY HÚT MÙI FAGOR CFB 900AX

20.000.000 đ

17.000.000 đ

Giảm: 3.000.000  đ

Xem thêm
-15%
MÁY HÚT MÙI FAGOR CFS 900AX

MÁY HÚT MÙI FAGOR CFS 900AX

21.500.000 đ

18.275.000 đ

Giảm: 3.225.000  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi FAGOR CFS 90AX

Máy hút khói khử mùi FAGOR CFS 90AX

19.950.000 đ

16.957.500 đ

Giảm: 2.992.500  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khói khử mùi Fagor 6CFT-90V

Máy hút khói khử mùi Fagor 6CFT-90V

31.400.000 đ

26.690.000 đ

Giảm: 4.710.000  đ

Xem thêm
-15%
Hút mùi Fagor 7CFT-90V

Hút mùi Fagor 7CFT-90V

34.500.000 đ

29.325.000 đ

Giảm: 5.175.000  đ

Xem thêm
-15%
Hút mùi Fagor AF3-607 N

Hút mùi Fagor AF3-607 N

5.900.000 đ

5.015.000 đ

Giảm: 885.000  đ

Xem thêm
-15%
Hút mùi Fagor SHE 602I

Hút mùi Fagor SHE 602I

4.150.000 đ

3.527.500 đ

Giảm: 622.500  đ

Xem thêm
-15%
Máy Khử Mùi Ống Khói Fagor 6CFT-90V Isla

Máy Khử Mùi Ống Khói Fagor 6CFT-90V Isla

43.800.000 đ

37.230.000 đ

Giảm: 6.570.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !