Bếp Hoàng Cương - Since 1995

0933.266.966 -  24/7

Thương hiệu Faber

-9%
Máy hút khử mùi Faber FB 2726-70 (70 cm)

Máy hút khử mùi Faber FB 2726-70 (70 cm)

5.060.000 đ

4.600.000 đ

Giảm: 460.000  đ

Xem thêm
-6%
Máy hút khử mùi Faber FB 2670BL

Máy hút khử mùi Faber FB 2670BL

3.850.000 đ

3.602.500 đ

Giảm: 247.500  đ

Xem thêm
-4%
Máy hút khử mùi Faber FB 2670SB

Máy hút khử mùi Faber FB 2670SB

4.180.000 đ

4.000.000 đ

Giảm: 180.000  đ

Xem thêm
-7%
Máy hút khử mùi Faber FB 2670SS

Máy hút khử mùi Faber FB 2670SS

4.510.000 đ

4.200.000 đ

Giảm: 310.000  đ

Xem thêm
-11%
Máy hút khử mùi Faber FB Millennio 70

Máy hút khử mùi Faber FB Millennio 70

5.390.000 đ

4.800.000 đ

Giảm: 590.000  đ

Xem thêm
-6%
Máy hút khử mùi Faber FB FLEXA 70

Máy hút khử mùi Faber FB FLEXA 70

3.850.000 đ

3.602.500 đ

Giảm: 247.500  đ

Xem thêm
-15%
Máy hút khử mùi Faber FB VALUE 90

Máy hút khử mùi Faber FB VALUE 90

6.490.000 đ

5.500.000 đ

Giảm: 990.000  đ

Xem thêm
-14%
Máy hút khử mùi Faber FB Tratto 70

Máy hút khử mùi Faber FB Tratto 70

6.050.000 đ

5.200.000 đ

Giảm: 850.000  đ

Xem thêm
-16%
Máy hút khử mùi Faber FB Tratto -BL-A70

Máy hút khử mùi Faber FB Tratto -BL-A70

6.930.000 đ

5.800.000 đ

Giảm: 1.130.000  đ

Xem thêm
-17%
Máy hút khử mùi Faber FB Tratto-BL-A90

Máy hút khử mùi Faber FB Tratto-BL-A90

7.150.000 đ

5.900.000 đ

Giảm: 1.250.000  đ

Xem thêm
-16%
Máy hút khử mùi Faber FB NICE-A70

Máy hút khử mùi Faber FB NICE-A70

6.930.000 đ

5.800.000 đ

Giảm: 1.130.000  đ

Xem thêm
-17%
Máy hút khử mùi Faber FB NICE-BL-A90

Máy hút khử mùi Faber FB NICE-BL-A90

7.150.000 đ

5.900.000 đ

Giảm: 1.250.000  đ

Xem thêm
-17%
Máy hút khử mùi Faber FB LUCY-A70

Máy hút khử mùi Faber FB LUCY-A70

7.150.000 đ

5.900.000 đ

Giảm: 1.250.000  đ

Xem thêm
-20%
Bếp điện Faber FB - 2E

Bếp điện Faber FB - 2E

10.560.000 đ

8.400.000 đ

Giảm: 2.160.000  đ

Xem thêm
-20%
Bếp từ đôi Faber FB - 2IN

Bếp từ đôi Faber FB - 2IN

10.560.000 đ

8.400.000 đ

Giảm: 2.160.000  đ

Xem thêm
-20%
Bếp điện từ Faber FB - INE

Bếp điện từ Faber FB - INE

10.560.000 đ

8.400.000 đ

Giảm: 2.160.000  đ

Xem thêm
-26%
Bếp điện đôi Faber FB - 2ES

Bếp điện đôi Faber FB - 2ES

16.500.000 đ

12.200.000 đ

Giảm: 4.300.000  đ

Xem thêm
-26%
Bếp từ đôi Faber FB - 2INS

Bếp từ đôi Faber FB - 2INS

16.500.000 đ

12.200.000 đ

Giảm: 4.300.000  đ

Xem thêm
-26%
Bếp điện từ Faber FB - INES

Bếp điện từ Faber FB - INES

16.500.000 đ

12.200.000 đ

Giảm: 4.300.000  đ

Xem thêm
-26%
Bếp điện từ Faber FB - 2INEF

Bếp điện từ Faber FB - 2INEF

16.900.000 đ

12.500.000 đ

Giảm: 4.400.000  đ

Xem thêm
X
Bếp Hoàng Cương - Since 1995
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !